Gyermekkori szeretethiány gyereknevelés
Olvasási idő:3 perc

A szeretethiány nem csak a gyereknevelésben okoz komoly károkat, de a gyerekek különösen érzékenyek rá. Szeretethiányos gyerekből teljesen más felnőtt válhat, mint amilyen akkor lett volna, ha figyelnek rá, megbecsülik, szeretik.

Szeretet hiány a gyereknél főként a következők miatt jön létre

  1. A szülő többnyire nem figyel a gyerekre, nem kíváncsi rá. (Nem figyel oda a gyerekre vagy csak akkor, ha neki fontos, nem dicséri a gyereket.)
  2. A szülő negatív érzelmeket táplál a gyerek felé. (Például mérgesen gondol vagy néz a gyerekre, gyakran neheztel rá.)
  3. A szülő megsérti a kommunikáció szabályait. (Nem beszélget a gyerekkel vagy a szavai érthetetlenek vagy barátságtalanok. Példa: „Hogy lehetsz ilyen nyámnyila!”)
  4. A szülő tettei nem mutatnak szeretetet. (Például úgy sportol a gyerekkel, hogy figyelmen kívül hagyja, hogy mekkora testi, tudás- vagy tapasztalatbeli előnyben van.)

Az előzőek folyamatosan, többnyire vagy hosszan tartóan vannak jelen azokban a családokban, ahol a gyerek végül tartósan úgy érzi, hogy őt nem szeretik. Ezt nem szabad összetéveszteni a gyerek egy hirtelen kijelentésével, amikor ő mondja azt: “Nem szeretlek!” Nem nevezhető szeretethiányosnak egy gyerek pusztán azért, mert a szülőnél néha “elszakad a cérna” és kissé ideges a gyerekkel. Természetesen ez nem kellemes a gyereknek, de ha többségében szeretet veszi körül őt körül, akkor az apróbb nevelési hibák nem okoznak maradandó károkat.

Szeretethiány jelenlétében

  • Csökkenhet a lelki stabilitás
  • Sérülhet a bizalom és az önbizalom
  • Romlik az önértékelés
  • Felléphet a biztonságérzet hiánya
  • Felborulhat a gyerek táplálkozása
  • Hajlamossá válhat pszichoszomatikus betegségekre

Az előzőek fentiek azért íródtak feltételesen, mert a gyerekek különböző mértékben képesek úrrá lenni a szeretethiány következményei fölött. Előfordulhat tehát, hogy egyik gyereknél a szeretethiány szinte mindenben megmutatkozik, míg a másiknak például nem romlik ettől az önértékelése és önbecsülése. A felsorolásból is látszik, hogy:

A szeretetmegvonás nem nevelési eszköz, hanem óriási nevelési hiba!

Igazság és hazugság

A tettek, a szavak és az érzelmek nagyon gyakran egymással összefüggenek. Amikor valaki összetapossa másvalaki homokvárát, akkor az párhuzamos lehet azzal, amit mond, például: „Elég ócska vár volt már ez!” Miközben ezt mondja és a homokvárat tapossa, érzelmeit az arca is hűen mutatja.

A gyerek könnyen összezavarodik, amikor körülötte az érzelmek, tettek és szavak nincsenek összhangban, tehát sérül ezek integritása.

Például: Amúgy sem szerencsés a gyereket lehordani, hiszen ehelyett meg is győzhetnénk, vagy megkérhetnénk, hogy tegyen jóvá valamit. Azonban még az is kisebb baj lenne a számára, mint az, ha neheztelő szavakat használnánk, de közben szeretetet mímelve mosolyognánk. A gyerekeknek „jó a radarjuk”! Azonnal megérzik, ha nem őszinte a szülő kommunikációja.

Szeretethiány - gyereknevelés, gyermeknevelés
Szeretethiány és gyermeknevelés

Szülői szeretet hiányában a gyerek nem vágyik kommunikációra, anélkül viszont nincs ismeretátadás, így pedig nem jön létre megértés. Ezért a szeretethiányos gyerek kevesebbet ért szülei világából.

Képesség és szeretethiány

Azt hihetnénk, hogy a szeretethiány mindenképpen gyengíti a gyerek képességeinek kifejlődését. Ez azonban nem jelenthető ki ilyen egyértelműen. Bizonyos képességeket talán gátol, míg másokat megerősíthet. A korai Spártában nem volt magas a katonai szintű kiképzést elszenvedő gyerekek érzelmi szintje. A szeretethiány azonban nem akadályozta őket abban, hogy ügyességük és sportbeli jártasságuk teljes mértékben kibontakozzon.

Ne menjünk azonban olyan messze időben és térben! Egy másik példa: Van olyan gyerek, akit gyermekkorában nem taníttatták, de éppen ezért eldöntötte, hogy az ő családjában ez másként lesz. Egy ilyen gyerek eljuthat oda, hogy gyermekkori neveltetése és szülei rossz példája ellenére saját gyermekeit kifejezetten sok tudással vértezi majd fel. A tanulás képessége, a tudás megszerzésének vágya tehát a korai szeretethiány ellenére is megtartható vagy helyreállítható.

Szeretethiány - gyereknevelés, gyermeknevelés 2
Szeretethiány és gyereknevelés

Azt jelentené ez, hogy a lelki stabilitás, a sérült a bizalom és önbizalom vagy az önértékelés nem állítható helyre? Van egy határ, ameddig ezek is helyreállíthatók, csak jóval nehezebben, mint a visszafogott, ki nem fejlesztett, de a gyerekben alapvetően benne rejlő képességek.

Feltétlen szeretet

A feltétlen szeretetnek általános alapnak kellene lennie minden családban. Mi a feltétlen szeretet? Amikor nem azért kedvelünk valakit, mert olyan, mint amilyennek mi szeretnénk őt, hanem mindentől függetlenül szeretjük őt. A feltétlen szeretetet a gyakorlatban úgy nyilvánul meg, hogy nem engedjük csökkenni szeretetünk mértékét még akkor sem, ha a másik méltatlan lenne arra.

Akit feltétel nélkül szeretetünk, azt nem csak azért dicsérjük, mert valamilyen, vagy valamit csinál, jól csinál, hanem csak úgy, önmagáért is. Kifejezzük azt, hogy a gyerek fontos anélkül is, hogy ő valamilyen lenne. Ezt akkor a legnehezebb gyakorolni, amikor a gyerek rossz fát tett a tűzre.

Attól még, hogy törekszünk még nehéz helyzetekben sem csökkenteni szeretetünket, lehetnek elvárásaink a gyerek felé, hogy megtapasztalja: emberi közösségekben adunk és kapunk. Nyugodtan lehetünk következetesek is, mert a következetességhez nem kell összevont szemöldök, szépen működik úgy is, hogy közben szeretetteljesen átkaroljuk gyerekünk vállát.

Megosztom a Facebook-on

Nem vagyok az anyukád! – rövid videó

FELIRATKOZOM a Gyereknevelési Levelekre

Kérem a leveleket, mint

A szerző

Novák Ferenc

Tanár, pedagógiai viselkedéskutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere, aki gyakorlatias tanácsaival készít fel gyermeknevelési nehézségek megoldására. Videóival, írásaival és konzultációival, iskolai és konferenciákon tartott előadásaival egyszerre az értékrend alapú és egyben humánus gyereknevelés elkötelezettje.