Gyerekkori önbizalomhiány
Olvasási idő:5 perc

A gyerekkori önbizalomhiány néhány okának ismeretében nem nehéz az önbizalom helyreállítása, és vannak erre konkrét lépések. Ha egyszerű és gyakorlatias gyermeknevelési megoldásokkal szeretnéd helyreállítani, akkor vannak lépések, amelyek segítenek neked.

Nem születünk önbizalomhiánnyal

A gyerekek nem születnek úgy, hogy önbizalomhiányuk van, sem úgy, hogy önbizalmuk. Addig, amíg a gyereknél még nem jött létre az énkép egy minimális szintje, addig nincs értelme önbizalomról beszélni. Ebből az is látszik, hogy az önbizalomhiány úgy jön létre, hogy vagy nem engedik neki felépíteni az önbizalmát, vagy később rombolják le, és ez a kettő párhuzamosan is történhet.

A gyereket körülvevő felnőttek és gyerekek a következő módokon nem engedik kifejlődni vagy rombolják le a gyerek önbizalmát.

 • akadályozás
 • helyettesítés
 • siettetés
 • nyugtázás hiánya
 • érdemtelen dicséret
 • kicsinylés vagy lekicsinylés
 • összehasonlítás
 • minőség kritizálása
 • mennyiség kritizálása
 • ledorgálás
 • kikövetelt vagy túlhangsúlyozott alázat
 • rossz cél

Nem részletezzük most ezeket, és a felsorolás legtöbb eleme amúgy is magáért beszél, talán csak a helyettesítés szorul magyarázatra. Ezen azt értjük, amikor túl gyakran azt mondják a gyereknek, hogy majd én megcsinálom helyetted. Ezzel elveszik a lehetőségét, hogy tevékenységével bizonyítson. Ha az ilyesmi ritkán fordul elő, az nem okoz gondot, és érthető az is, ha veszélyes dolgokat helyette csinálunk meg, de ne azért tegyünk meg valamit helyette, mert ő még lassú vagy mert a cselekvése végeredménye várhatóan nem lesz száz százalékos.

Önbizalom hiány a gyermekkorban 4
Gyerekkori önbizalomhiány megszüntetése

Amúgy nagyon jó lenne, ha minden szülő ismerné az előbbi felsorolást, mert akkor el tudná kerülni, hogy ezen hibák elkövetésével csökkentse gyermeke önbizalmát. Sokszor nem is a szülő követi el ezeket a hibákat, hanem mások a gyerek körül. Ha ismered ezt a listát, akkor könnyebben felismered, hogy kiket kellene megkérned arra, hogy változtassanak a gyerekkel kapcsolatos olyan viselkedésükön, amelyet a lista felsorol.

Az önbizalomhiány megszüntetése két fő feladatból áll

I. Az önbizalmat romboló jelenbeli okok csökkentése
II. Az önbizalom növelését szolgáló lépések

Tanácsos az önbizalmat romboló jelenbeli okok csökkentésével kezdeni, mert így jobban hatnak az önbizalom növelését szolgáló lépések. Ha az I. pont feladatait nem végezzük, hanem a csak a kettest, akkor könnyen olyan helyzet adódhat, amikor a gyerek önbizalmában történő előre lépések és visszaesések követik majd egymást.

Az is előfordulhat, hogy valaki vagy valamilyen helyzet továbbra is csökkentené a gyerek önbizalmát, de a gyereket olyan tudással látjuk el, hogy az mégsem hat rá erőteljesen. Ha például egyetlen, a gyerekünket cikiző másik gyerek okozza a problémát, attól még helyreállítható az önbizalom, csak több munkával jár.

Nincs azonban sok olyan öntudatos gyerek, akinél az önbizalom helyreállítására megtett lépések önmagukban sikeres lennének, ha közben az önbizalmát erőteljesen romboló személyek vagy helyzetek hatnak ellene a jelenben.

Örömteli gyereknevelés könyv és tudás
Örömteli Nevelés könyv és tudás

Az önbizalom szó jelentése

Melyik felnőtt ne értené az önbizalom szó jelentését? A valóságban mégis, amikor pökhendi emberekre azt mondják, hogy nagy az önbizalmuk, akkor látszik, hogy sokaknak nem teljesen világos ennek a szónak a jelentése. Bár ezt olvasóimról és a hangjegyzetek hallgatóiról nem feltételezem, nekünk is jót tesz, ha a szótárra tekintünk egy pillanatra.

önbizalom (főnév)

Hit saját magunkban; személyes meggyőződés a saját képességeinkről, erőnkről, céljaink elérhetőségéről, amit nem feltétlenül tudunk igazolni, mégis bizonyosnak tartunk. Bizonyosság arról, hogy képesek vagyunk változást, eredményt okozni, ami fellépésünkben és cselekedeteinkben tükröződik.

Eredet:
[önbizalom < ön- (melléknév) + bizalom]
[ön < ómagyar: ön < ősmagyar: ten, tön (te, ön) < dravida: tán, tan (ön, maga; udvarias megszólításhoz használt névmás)]
[bizalom < középmagyar: bizodalom < bíz(ik) + -od (igeképző) + -alom (főnévképző)]
[bízik < ómagyar: biz (bízik) < dravida: vid (tud) < pidi (fog)]
[alom < ómagyar: alom < ősmagyar: halom, holmu (halom) < dravida: gulam (halom)]

(Köszönet a Wikiszótárnak!)

Önbizalom hiány a gyermekkorban 2
Gyerekkori önbizalomhiány megszüntetése

A konkrét lépések letölthetők

Az gyerekkori önbizalomhiány megszüntetésére szolgáló lépések teljes leírását letöltheted a cikk végén, most azonban röviden megemlítjük ezeket azok kedvéért, akik mobiltelefonon olvassák e sorokat, és csak később, számítógépen szeretnék letölteni a teljes útmutatót.

Cél, cselekvés, elismerés

Ha az önbizalom „bizonyosság arról, hogy képesek vagyunk változást, eredményt okozni, ami fellépésünkben és cselekedeteinkben tükröződik”, akkor kézenfekvő, hogy az önbizalom helyreállításához minél többször olyan helyzetbe kell hozni a gyereket, hogy megtapasztalja, hogy ő képes eredményt elérni. Sok szülő próbálkozik ezen a módon helyreállítani a gyerek önbizalmát, és ez valóban a legismertebb és működő technika, de önmagában csak ritkán elegendő.

A gyerekkori önbizalomhiány leltára

Az önbizalom helyreállítására tett lépések akkor érnek el jobb hatást, ha a jelenben nem áll fenn olyan helyzet, ami folyamatosan rombolja a gyerek önbizalmát. Ha van olyan személy, aki a jelenben is gyengíti a gyerek önértékelését, akkor valamilyen módon meg kell próbálnunk megszüntetni vagy csökkenteni az ő hatását. Az Önbizalom leltára egy eszköz arra, hogyan kerülj képbe azokról, akik kisebbítik a gyereked önbizalmát.

Mihez kezdjünk a kisebbítőkkel?

Bár a gyerek önbizalmának erősítésére szolgáló technikák a legcélravezetőbbek, egy túl erőteljes kisebbítő személy azonban a gyerekkorban súlyos károkat okozhat. A legjobb az lenne, ha a gyereket kisebbítő személyeknél el tudnánk érni, hogy abba hagyják ezt a viselkedésüket. A gyereket is megtaníthatjuk olyan megoldásokra, amelyekkel fel tudja ismerni, és el tudja kerülni az őt kisebbítő helyzeteket, illetve kezelni tud néhány „kisebbítőt”. Nem elég azonban a gyereknek technikákat adni, néha a szülő vagy a pedagógus komolyabb közbelépésére van szükség.

Önbizalom hiány a gyermekkorban 3
Önbizalom hiány a gyerekkorban

Siker leltár

A siker leltár úgy növeli az önbizalmat, hogy segít a gyereknek összpontosítani az ő elért eredményeire. A sikerleltár egy szóbeli vagy írásbeli lista, amit a gyerek állít össze a te kérésedre. Ez nem valami merev, formális tevékenység által jön létre! A teljes technikai leírás tartalmazza ezt az egyszerű kommunikációs eszközt, ami egy otthon használható lépés az önbizalom növelésére. A gyerekkori önbizalomhiány csökkentése könnyebb több, egymással párhuzamos hatású pozitív technika használatával.

Tanítsd őt dicsérni!

Dicsértess a gyerekkel! Az a gyerek, akit megtanítasz másokat dicsérni, értékesebbnek fogja érezni magát, mint azelőtt. Ezért az önbizalomhiány csökkenni kezd egy gyereknél azzal is, ha eléred nála, hogy ő dicsérjen meg másokat. Ha ez szemtől szemben még nehezére esik eleinte, akkor fogadd el tőle, hogy neked mond dicséretet másokról.

Megátalkodott kicsinyítő

Amikor egy gyerek az osztályból erőteljes és rendszeres kicsinyítő szerepben van a tiéddel szemben, akkor tapasztalhatsz olyat, hogy hiába növelnéd gyermeked önbizalmát, ő maga nem képes értékesnek tekinteni a tetteit semmilyen végbevitt cél vagy elvégzett feladat után. Ennek az az oka, hogy a te elismerésed, dicséreted nem helyettesítheti hasonló korú társai dicséretét, amire pedig a gyereked nagyon is vágyik.

Van gyakorlatias megoldás a kicsinyítő szerepének kivédésére, ami egy gyors és egyszerű kéréssor. Ezt alaposan és többször átbeszélve a gyerekkel növelheted a magabiztosságát. A kérdéssort is megtalálod a letölthető anyagban.

Segítség a pedagógustól

Néhány szülő azt veszi észre, hogy hiába dicséri meg a gyereket, nem nő az önbizalma. Ennek sokféle oka lehet, például túl kis feladat és aránytalanul nagy dicséret, vagy az, hogy a gyerek nem a szülő, hanem hasonló korú gyerekek elismerésére és pedagógusok dicséretére vágyik. Ilyenkor kérheted a pedagógus segítségét. Nem mernéd ezt megtenni? Erre is van megoldás.

Töltsd le a ITT a Gyerekkori Önbizalomhiány Megszüntetése díjmentes útmutatót, amiben bőségesen találsz ismereteket arra, hogyan lesz jön létre gyerekkorban az önbizalomhiány, ami elkísérheti őt a felnőttkorig, ha nem teszünk valamit időben. Hangjegyzetben is meghallgathatod, ha kissé lejjebb görgetsz.

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Megosztom a Facebook-on

Hangjegyzet – Önbizalomhiány megszüntetése

A téma részletezése és bővítése a technikák lépéseivel.

FELIRATKOZOM a Gyereknevelési Levelekre

Kérem a leveleket, mint

Gyermeked önbizalma – rövid videó

A szerző

Novák Ferenc

Tanár, pedagógiai viselkedéskutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere, aki gyakorlatias tanácsaival készít fel gyermeknevelési nehézségek megoldására. Videóival, írásaival és konzultációival, iskolai és konferenciákon tartott előadásaival egyszerre az értékrend alapú és egyben humánus gyereknevelés elkötelezettje.