Olvasási idő:5 perc

Nem a személyem a fontos, hanem a gyereknevelés, ami a figyelmem középpontjában áll, de írok itt pár sort magamról, hogy legyen információd, ha voltál olyan kedves és rákerestél, hogy ki az a Novák Ferenc.

Tanár vagyok. Eszközeim a gyerekneveléshez: pedagógia, logika, képesség mások fejével gondolkodni és érezni (empátia) + valamennyi tisztánlátás, belátás, és ehhez jön némi tapasztalat és hajlandóság arra, hogy felismerjük mi működik és mi nem. Ami nélkül pedig végképp nem értenék az egészhez: tisztelet gyerekek, szülők, nagyszülők és pedagógusok iránt.

Tennivalóim

Azzal foglalkozom, hogy gyakorlatias és lehetőleg könnyen használható technikákat adok gyereknevelési problémákra szülők és pedagógusok számára. Másik fő feladatommá azt tettem, hogy iskolák meghívására elmegyek hozzájuk és tartalmas, érthető előadást tartok a tanári karnak, melynek során a pedagógusok azt tapasztalják, hogy értékes és használható megoldásokhoz jutnak.

Amikor szülők vagy pedagógusok valamilyen újszerű problémával keresnek meg, akkor új megoldást dolgozok ki. Ezek a megoldások leggyakrabban egy lépéssorozatot jelentenek, amit ha a szülő vagy a pedagógus végigcsinál a gyerekkel, akkor eredményre jut.

Talán furcsán hangzik, de örülök, ha személyes jelenlétemre egy családban nincsen szükség, mert a szülő egy írásom elolvasása után, vagy egy problémára már korábban elkészített program segítségével megoldja nevelési problémáját. Ez kicsit más jellegű segitség, mint amire a legtöbb szülő számít, mert ők gyakran azt szeretnék, hogy valaki “más”, mint ők “csináljon már valamit a gyerekkel”.

Én tehát azt részesítem előnyben, hogy a szülőnek adjak eszközöket ahhoz, hogy ő oldja meg a nevelés problémáit. Ez ugyanis önbizalmat ad a szülőnek és erősíti a családot. A megoldások szövegét úgy fogalmazom, hogy szinte nincsen bennük idegen szó. Végül is, mi értelme lenne nagyon tudományosan hangzó elméletekről beszélni, amit azután a szülő nem tudna használni?

Honnan jövök?

Tanároknak és szülőknek tartott előadásaimban néha megemlítem, hogy első tíz évemet egy nevelőotthonban töltöttem. Ilyenkor szinte tapintható a sajnálat a teremben, amit igyekszem eloszlatni. A szüleim tanítottak a berkeszi nevelőotthonban, így én is ott éltem velük.

Persze, akinek a szülei ott dolgoztak, annak nem sokkal többet voltak szülei, mint a nevelőotthonos gyerekeknek. Egész nap dolgoztak, és gyakran éjszakások is voltak. Szabadidőm nagy részét a nevelőotthon diákjaival töltöttem, kisebb részében más tanárgyerekekkel csibészkedtünk.

Ami a gyereknevelés témáját illeti, sok mindenre jó volt az első tíz év. Láttam, hogy szüleim és több más pedagógus, milyen emberségesen képes bánni mások gyerekeivel. Manapság sokan még a saját gyerekükkel sem bánnak úgy, mint ők akkor.

A nevelőotthon arra is jó volt, hogy nekem ne lehessen eladni a faji megkülönböztetést. Kilencven százalékban cigány gyerekekből álló közösségben nőttem fel. A gyerekek nem bőrszín alapján válogatják a barátaikat, ha a felnőtt világ nem hat rájuk káros nézőpontokkal. Berkeszen még tanulnunk sem kellett az emberi jogokról, és mégis a helyükön voltak.

Novák Ferenc tanárai

Sokat hangsúlyozom, hogy a gyereknevelés elsősorban a szülők és más felnőttek, továbbá játszópajtások példáján keresztül valósul meg. Hálát adhatok az égnek! Egész gyerekkoromban kiváló tanárok vettek körül.

Mivel gyakran nem volt, aki rám vigyázzon, ezért négyéves koromra annyit ültem magyar órán, amit jó Anyám tartott, amennyit más a teljes életében sem. Rajzolgattam, de közben olyan sok verset hallgattam, hogy 4 évesen fejből mondtam Juhász Gyula legszebb verseit. Délután vették észre a szüleim, hogy miközben ifjabb Novák Ferenc kisautóval játszik a szőnyegen, folyékonyan mondja: „Milyen volt szőkesége …”.

Hetedikes voltam, amikor felsős osztályfőnököm Oroszlányból elvitte az osztályomat Beethoven 7. szimfóniájára Budapestre. Annyira mély benyomást hagyott bennem, hogy egyetemi éveim alatt sem hagytam volna ki egy komoly zenei koncertet. Bár autóban a rock-tól kezdve a mai divatos zenéig mindent hallgatok, néha átkapcsolok komolyzenére, ha nyugalomra vágyom. Írni sokan megtanulnak, de fogalmazni …, na ahhoz nagy segítségemre voltak Gyuga Mihály irodalom órái – szintén Oroszlányban.

Budapesten, a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban Eörsiné Hajdú Marianna tanított minket emberségre, irodalmi műveken és filozófián keresztül. Több kiváló pedagógust is említhetnék, miközben nagy ugrásokkal eljutok Apám rajz és műszaki tanterméből az ELTE tanárképző karáig, ahol szinte kizárólag Zöld tanár úr pszichológia órái érdekeltek. Olyan sok kiváló tanár tanított az iskolák minden szintjén, hogy fogalmam sincsen, mivel éremeltem ki, de „jövök nekik” és magamnak emiatt is.

Nevelés és filozófia

Egyszer „játékból” megkértem kilenc barátomat, hogy rajzoljanak nekem egy fát, de senki se írja rá a nevét. Megkaptam ezeket a rajzokat és három perc gondolkodás után elkezdtem kiosztani. Mindenki a saját rajzát kapta vissza.

Ma leginkább a neveléstörténet, a történelem és a filozófia területén keressem a válaszokat arra, hogy ki egy ember, ki egy gyerek, és mi kell a boldogságukhoz. A filozófia sokat változott az elmúlt 8 ezer évben. Emellett azonban elmondhatjuk rá, hogy akármilyen sokféle is volt és van belőle, a sok ezer év elég volt ahhoz, hogy letisztuljon alkotóik személyes életútjának esetleg erőteljes szubjektivitásától.

A nevelésről mindezek ellenére jelenidőben és gyakorlatiasan kell gondolkodnunk, mert a jelen gyermekei és a közeljövő felnőttjei itt, ebben az időben kívánnak boldogulni.

Ahogyan írok

Az előbbiek miatt saját tapasztalataim mellett inkább az emberiség által felhalmozott tudást alkalmazom gyereknevelési írásaim alapjául. Bár minden kor filozófiája az akkori időszak társadalmi problémáira válasz, sok bölcsességet meríthetünk a Ma számára.

A gyereknevelés nem minden korban volt fontos. Jó lenne, ha ma az volna. Még a Föld különböző országaiban sem egységesen egyforma nevelésre van szükség, miközben igenis lehetnek minimális elvárásaink ezzel kapcsolatban.

Igyekszem szakszavak nélkül, érthetően és gyakorlatiasan írni. Néha persze kell hozzá elmélet, és egy-két „különös” szó, hogy szülők és pedagógusok reálisnak lássák, mit miért érdemes tenni. Bármilyen humánus nevelés is csak annyit ér, amennyire az nem koptatja el a gyerek személyiségét, hanem őt saját és mások boldogsága irányában támogatja.

Örülök, hogy segíthetek

Szülőknek és pedagógusoknak segítek videókkal, írásokkal, előadásokkal és tanácsokkal a gyerekek és a családok érdekében.

Örülök, ha segíthetek. Fontosak a gyerekek, a szülők, és a mindkettejükért tenni akaró pedagógusok. A mostani digitális és „PR-világban” az emberek elvárják, hogy lássák azt, akivel kommunikációban vannak. Ezért bocsásd meg nekem, ha egy-két kiadványban vagy a közösségi médiában közzé teszek képet magamról. Ezzel jelzem, hogy vállalom azokat a gyereknevelési ismereteket és használható gyakorlatias megoldásokat, amikről írok vagy amelyek előadásokon hangoznak el.

Novák Ferenc tanár, aki társ a gyereknevelésben
Novák Ferenc tanár, aki társ a gyereknevelésben
Novák Ferenc a II. Iskolai Agresszió Kezelési Konferencián
A II. Iskolai Agresszió Kezelési Konferencián
Novák Ferenc előadás egy iskola teljes tanári karának
Motivációs előadás tanári karnak
Novák Ferenc - Tanár, gyere le a sakktábláról!
Pedagógus! Gyere le a sakktábláról!
Novák Ferenc óvodapedagógusoknak tartott előadás előtt
Óvodapedagógusoknak tartott előadás előtt
Novák Ferenc agresszió megelőzési előadása pedagógus konferencián
Agresszió megelőzési előadás pedagógus konferencián
Örömteli gyereknevelés könyv és tudás
Örömteli Nevelés könyv és tudás

FELIRATKOZOM a Gyereknevelési Levelekre

Kérem a leveleket, mint

A szerző

Novák Ferenc

Tanár, pedagógiai viselkedéskutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere, aki gyakorlatias tanácsaival készít fel gyermeknevelési nehézségek megoldására. Videóival, írásaival és konzultációival, iskolai és konferenciákon tartott előadásaival egyszerre az értékrend alapú és egyben humánus gyereknevelés elkötelezettje.