Szelíd gyerekek biztonsága - Gyereknevelés
Olvasási idő:8 perc

Aki barátságosnak, békésnek, másokat megértőnek, kedvesnek neveli a gyerekeit, az már találkozott a szelíd gyerekek nehézségeivel. Ha szelíd világban élnénk, akkor valószínűleg nem sok gondjuk lenne. A békés családi élet és a durvább külső közösségi megnyilvánulások közötti feszültségkülönbséget azonban nem könnyű kezelni vagy feldolgozni a gyerekeknek.

Szelíd gyerekek nem csak a családi értékeket fontosnak tartó, békés családokban nevelkednek. Néha egy-egy keményebb szülő is olyan hatással van a gyerekre, hogy nagyon visszahúzódóvá válik. Csak azért válik ilyenné, hogy ne vívja ki szülei haragját. Ez a kétféle módon nevelkedő gyerek nem nevezhető egyformán szelídnek és a problémáik is különbözőek. Az agresszív szülők visszahúzódó gyereke általában csak látszólag szelíd, de most nem róla lesz szó.

Amiről a következők szólnak, az leginkább 5 éves kortól használható, az iskolásokkal kapcsolatban pedig több olyan alapinformációval is találkozhatsz, amelyek ismerete nélkül 3-4 éves gyereket is nehéz nevelni. Mi ez az ötéves választóvonal? Körülbelül eddigre képes a gyerek több szempontot, több érdeket is figyelembe venni. Óvónők és anyukák – helyesen – rengeteg erőfeszítést tesznek, hogy már négy éves kor alatt empátiát fejlesszenek ki a gyereknél részben azért is, hogy ne bántson másokat. Tudatosabb szintre azonban valahol 5 és 6 éves kor között emelhető. Ezzel párhuzamos a szabályok tiszteletének kialakulása is, ami társasjátékokkal, sporttal és mesékkel hatékonyan fejleszthető.

Milyenek a szelíd gyerekek?

Minden gyerek elhelyezkedik valahol az „agresszív … szelíd” skálán, ezért mindent, amit itt olvasol, azon a szűrőn keresztül nézd, amit a saját gyermekedről létrejött ismereteid alkotnak. A skála szelíd oldalán is többféle állapot található. Van például gyerek, aki csak nem bántana magától másokat, és van, aki magát sem védené meg. Ez a kettő nem egyforma, és léteznek további eltérések is.

Hosszú távon a szelíd gyerekek két ok miatt is jól járhatnak. Egyrészt az agresszívak többször keverik magukat bajba. Másrészt a szelíd gyerek gondolatvilágában több helye van a szeretetnek, ami jobb életminőség saját maga számára is, szemben azzal, akinek az elméjét állandóan leköti a harc. Ha persze valaki életminőségen kizárólag a pénzt és csillogást érti, akkor számára nem lesz reális a szelíd gyerekek előnye, mert számos példa van arra, hogy agresszív törtetéssel vagyonhoz lehet jutni. (Természetesen nem csak úgy.)

A szelíd gyerek is vonzhatja azonban a bajt, jellemzően a következő esetekben és módon:

 • Csöndességével gyengeséget mutat, s így kiváló célpont nem csak nyíltan agresszív gyerekek számára, hanem sunyi, kevésbé felismerhető cikizők heccelésének (szóbeli bullying) is.
 • Egy agresszív gyerek „fedezékébe” menekülhet, ezért lojális hozzá és vele együtt kerül bajba, de ő sohasem ötletgazda.
 • Sokáig békésen tűri az agressziót, és egyszer csak meglepő hevességgel agresszivitásban tör ki.

A szülő problémája

A gyerek gondjai általában a szülő problémáivá válnak. Az agresszív gyerek osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetésekkel borzolja szülei idegeit. Mit hoz haza a szelíd gyerek az iskolából vagy az óvodából? Ilyesmiket: „Elvették a játékomat. Kidobták a sportcipőmet az ablakon. Elgáncsoltak az udvaron. Nekilöktek a falnak. Fojtogattak. Azt mondták rám, hogy… Azzal fenyegettek, hogy …”

Ezek egyáltalán nem vicces dolgok sem a gyerek, sem a szülő számára. Egy olyan társadalomban, ahol a felnőttek világában „béke lenne”, könnyebb lenne egyetértést kialakítani szülők között arról, hogyan ne neveljenek agresszív gyereket. A pedagógus ritkábban kerülne nehéz helyzetbe a csoportjával, és egyszerűbb lenne a szelíd gyereket nevelők dolga is. Alkalmi agresszió akkor is lenne, de nem jönnének létre megkövesedett hatalmi struktúrák egy-egy iskolai osztályon belül.

Honnan tudja a szülő, hogy „túlságosan” sikeres volt a gyerek szelíddé nevelésében? Onnan, hogy a gyerek egyre többször válik más gyerekek viselkedésének elszenvedőjévé. Ekkor a szülő felteszi magának a kérdést: „Fel kellene adnom azt, hogy szelídnek neveljem a gyereket?” Ez a kérdés azonban általában szembe megy az ő saját életszemléletével, esetleg filozófiájával vagy vallásával, hiszen akármilyen is a konkrét világnézete, nem véletlenül döntött úgy, hogy szelídnek neveli a gyermeket.

Maradhat szelíd a gyerek?

Elég nagy hátraarc lenne, és szerencsére nem is igen történik meg az, hogy a szülő ilyenkor teljesen megváltoztatja az irányt. Azt sem hagyhatja azonban, hogy a gyerek teljesen kiszolgáltatott maradjon, mert az sok további szenvedést hozna számára.

A szülők a viselkedési problémákat gyakran a gyerek győzködésével próbálják megoldani. A kommunikáció valóban elengedhetetlen eszköz, és ha nem érünk célt vele, akkor csak nem arról vagy nem úgy beszélgettünk, ahogyan kellett volna. A hatékony megoldás olyan, ami a gyerek számára is reális, és amit nem csak megbeszéltek vele, hanem amit ellenőriztek, hogy érti, és be is gyakorolták vele, mielőtt neki valóságos helyzetben kellene alkalmaznia.

A másoknak kitett szelíd gyerek néhány speciális ismeret és technika hiányában van.

Ezek pótlása nélkül nem oldható meg a probléma. Azoknak a szülőknek ebben a tájékoztatóban nem áll módomban segíteni, akik szerint a gyereknek minden határon túl tűrnie kellene, csak hogy megőrizhesse szelídségét.

Ki változtasson?

Gyakran felmerül, hogy miért éppen a szelíd gyerekek szüleinek kellene tenniük valamit? Miért nem regulázza meg az agresszív gyerek anyukája vagy apukája a csemetéjét? Jó kérdés mindkettő, a válasz pedig szintén egy kérdés. Ha eddig is mástól vártuk a segítséget, de semmi sem változott, akkor nem jött el az ideje annak, hogy az változtasson, akire tudunk hatni? Mi magunk és a gyerek.

Sokan várják az iskola tanítóitól, tanáraitól vagy az óvodapedagógustól, hogy cselekedjenek. Ők jól is teszik, ha emberségesen megtesznek minden tőlük telhetőt. A szülő nem várhat mindent az oktatási intézmények pedagógusaitól, mert vannak más szülők, akiket sajnos nem zavar, hogy agresszív a gyerekük, vagy maguk is tehetetlenek ezzel kapcsolatban.

Világos, hogy az lenne az optimális megoldás, ha nem lennének másokat fenyegető és uraló agresszív gyerekek. Közösségekben tehát általában az agresszív gyerek viselkedésének megoldása a célravezető, és van is arra technika. Ha azonban a közösségben megtűrik az elnyomást, akkor a szelíd gyerek szüleinek kell tenniük valamit.

Iskola és óvoda

Ha a pedagógus közreműködő, van rá energiája, és az intézmény vezetése megengedi a számára, akkor érdemesebb a teljes közösség szintjén lecsökkenteni az agressziót, és ebben az esetben legalább az alatt az idő alatt, amíg ez zajlik, ne gyakorolj egyéni technikákat a gyerekkel, mert a technikák párhuzamos használata összezavarhatná őt és a csoportot, az osztályt.

Azokat az agresszív gyerekek működéséről szóló információkat, amelyeket mindjárt ismertetek, ebben az esetben is add át a gyereknek, mert még felnőttként is jól jönnek majd neki.

A magam részéről van úgy, hogy egy év alatt negyven előadást is tartok tanári karoknak az iskolai agresszió csökkentéséről, ezért pontosan tisztában vagyok azzal, hogy a kötelező tananyagon túl mennyi ideje van a pedagógusnak egyetlen gyerekre. (30 másodperc, de ezt most nem vezetem le.) Ezért tekintem feladatomnak, hogy szülőket lássak el válaszokkal és technikákkal, ne csak tanárokat.

Ismeretek, technikák és egy extra tennivaló

Az ismereteket és a technikai útmutatót hangjegyzetben hallgathatod meg itt, ha lejjebb görgetsz, és hamarosan letölthető változat is készül belőle, mert a teljes tartalom már kinövi egy cikk szokványos kereteit. Van azonban egy extra tennivaló is, amit már az ismeretek átadása és a gyakorlati technikák előtt elindíthatsz.

Ritka az a gyerekközösség, ahol egyáltalán ne lennének a tiéden kívül más szelíd gyerekek is. Ezért megtehetők azok a lépések, amelyek által a gyerek barátságokat alakít ki. Ehhez biztasd a gyereket arra, hogy néha hívja fel magatokhoz egy-egy osztálytársát. Engedd el őt is, ha barátjához kérezkedik. Javítja még baráti kapcsolatok teremtését a születésnapi zsúr, sport vagy más, akár szándékosan ezzel a céllal létrehozott esemény.

Ez azért fontos, mert az a gyerek, akinek vannak barátai a közösségben, kevésbé válik mások céltáblájává, mert az agresszív gyerek általában tart a csoportos ellenállástól. Ő főleg a saját maga által uralt „klikk” támogatásával fitogtatja erejét. Ugyanennek a dolognak egy másik oldala az, hogy akinek vannak barátai, az magabiztosabb, kevésbé visszahúzódó, s így nem tűnik olyan gyámoltalannak, akibe akárki beleköthet.

Szelíd gyerekek ismeretei

A szülőnek és a szelíd gyereknek is ismernie kell az agresszív gyerek célját és eszközeit. Ezekre az ismeretekre képezni kell őt, de ez olyasmi, amit te otthon is meg tudsz vele csinálni. Tudás nélkül úgy érezheti, mintha véletlenszerűen történnének vele a dolgok. Az efféle kiszolgáltatottság pedig csak további bajok forrása lenne számára. Ez azonban biztos:

A szelíd gyerekeknek is van joguk testi és lelki épségükhöz!

Még adós vagyok egy kis ideig egy képekkel illusztrált kiadvánnyal, aminek segítségével a szülő könnyen adhatna megértést gyermeke számára az agresszív gyerekekről. A lényeget azonban leírom itt, hogy neked rendelkezésedre álljon.
Amikor továbbadod a gyereknek, akkor igazítsd a korához. 4 éves kortól felfelé megfelelő türelemmel ez már megoldható.

Tömören az agresszív gyerekről

Az agresszív gyerek célja győzni bármilyen eszközzel, akármi és akárki kárára is. Mivel gyakran tapasztalta, hogy szabálytalanul, tisztességtelenül (ide tartozik a fizikai kényszerítő erő is) könnyen legyőzhet másokat, ezért már nem hisz abban, hogy szabályosan is győzhetne. Minél tovább hagyják felnőttek (szülők, rokonok, pedagógusok) és más gyerekek azt, hogy az agresszív gyerek így győzzön, ő annál inkább elveszíti az önbecsülését, és annál mélyebbre süllyed. (Ha felmerült benned egy kis kétkedés az önbecsülés miatt, akkor a válasz ez: Az önbecsülés nem egyenlő a kivagyisággal és az önteltséggel.)

A szelíd gyereknek tudnia kell az agresszív gyerekekről, hogy:

 1. Az agresszív gyerek uralkodni akar másokon, mert így őket a saját szolgálatába állíthatja, s ezáltal saját teljesítmény nélkül biztosíthatja győzelmeit, és „vezető” szerepét.
 2. Az agresszív gyerek nem született agresszívnek, és felnőttek gondos munkájával megtalálhatná az utat visszafelé, egy szelídebb viselkedéshez.
 3. Az agresszívvá vált gyereknek nem lehetsz a barátja, mert neki nincsenek barátai, csak alattvalói, szolgái.
 4. Az agresszív gyerek nem azért mosolyog, mert boldog, hanem azért, mert azzal barátságosnak tűnhet mások számára és így megtévesztheti őket.
 5. Látszólag és rövid ideig lehet hozzád barátságos, de becsap és elárul, amint az érdekei úgy kívánják.
 6. Fitogtatja az erejét, hogy mások gyengébbnek érezzék magukat, és mert mással alig tud kitűnni.
 7. Az agresszív gyerek fél az olyan baráti társaságoktól, amelyek nem agresszív gyerekekből jönnek létre, mert mert tudja, hogy rajtuk nem uralkodhat. Igyekszik szétbomlasztani az ilyen csoportokat, gyakran úgy, hogy egymásnak ugrasztja a tagjait.
 8. Az agresszív gyerek gyanakodik az értelmes, okos gyerekekre, legbelül pedig fél is tőlük, mert attól tart, hogy kiismerik őt, és megértik a szándékait.

Mindez csak nyolc ismeret, de nem egyetlen beszélgetés ami alatt megismertetjük ezeket a gyerekkel. Azt sem állítom, hogy minden pontja kortól függetlenül megérthető, de minél többet viszel le megfogalmazásban arra a szintre, ahol a gyerek megértheti, ő annál erősebbé válik, miközben még midig szelíd marad. A legjobb, ha kis bábukkal bemutatod neki, hogyan jelennek meg ezek a dolgok a gyakorlatban, majd pedig ellenőrzöd, hogy a gyerek megértette. 5 éves kor alatt az ellenőrzésnek gátat szabhat a gyerek szókincse és mondatalkotási képessége, iskolás gyerekkel azonban ez nem nehéz.

Az ismeretek csak az első része mindannak, amire egy szelíd gyereknek szüksége van ahhoz, hogy kisebb valószínűséggel kerüljön bajba. A megoldáshoz más tennivalók is szükségesek. Ezeket megtalálod a hangjegyzetben, ha lejjebb görgetsz. Abban tovább folytatjuk a témát, például technikákkal szelíd gyerekek számára.

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Megosztom a Facebook-on

Hangjegyzet – Szelíd gyerekek védelme

Magyarázatokkal és technikákkal bővített változat.

FELIRATKOZOM a Gyereknevelési Levelekre

Kérem a leveleket, mint

A szerző

Novák Ferenc

Tanár, pedagógiai viselkedéskutató, szülők és pedagógusok gyereknevelési trénere, aki gyakorlatias tanácsaival készít fel gyermeknevelési nehézségek megoldására. Videóival, írásaival és konzultációival, iskolai és konferenciákon tartott előadásaival egyszerre az értékrend alapú és egyben humánus gyereknevelés elkötelezettje.