Szülőtípusok - gyereknevelés, gyermeknevelés

Érthető, ha a szülő elgondolkodik, vajon a szülőtípusok közül melyikbe tartozik. Az is lehet, hogy nem szeretné, ha besorolnák őt, hanem szívesebben lenne inkább egyéniség, akinek “csak úgy” jól megy a nevelés. Ettől még vannak olyan szempontok, melyek alapján jellemzőbb ránk ez vagy az a típus.

Amikor az emberek szülőtípusokról beszélnek, akkor a neveléslélektan alapján gyakran négy szülőtípust emlegetnek, de azok is csak egyetlen nézőpontból megfogalmazottak, pedig anya és apa legalább 5 különböző oldalról nézhető.

  • A neveléslélektan szerint
  • A gyerek nézőpontjából
  • A szülő nézőpontjából
  • A pedagógus szemszögéből
  • A nevelés társadalmi hatása nézőpontjából

Ezek persze nem elkülönült oldalak, és közöttük jelentős átfedések vannak, hiszen a modern neveléslélektani közelítések is főként a gyerekre kifejtett hatás oldaláról vizsgálják a témát. A gyerekek azonban, már csak saját személyiségük különbözősége miatt is másként élnék meg, ha ugyanolyan nevelést kapnának. Például néhány gyerek számára katasztrófa a nagy mértékben megengedő stílusú nevelés, míg más, felelősségteljesebb gyerekek jól tudnak élni a nagyobb szabadsággal.

Nem tudnád elhelyezni magadat

A neveléslélektan keretében különböző kutatók eltérő szempontok szerint más és más szülőtípus kategóriákat hoztak létre. Egy Diana Baumrind nevű kutató (pszichológus) által alkotott kategóriák a nevelés gyakorlatában könnyen értelmezhetők, és a szakszavak birodalmában járatlan szülők számára is érthetők, de:

Sajnos e kategóriák nem elég részletesek ahhoz, hogy a szülő mindenképpen el tudja helyezni magát valamelyikben, vagy egy külső szemlélő szerint valamelyik igaz legyen a szülőre:

A tekintélyelvű (autoritariánus) szülő

A tekintélyelvű (autoritariánus) szülő követelő és szülőcentrikus. Az engedelmességet mindenekfelett fontosnak tartja, a szabályokat nem vitatja meg, és elvárja, hogy gyereke ne kérdőjelezze meg a szülői döntések helyességét. Az ilyen szülő szerint a szülőnek jogai, a gyereknek mindenekelőtt kötelességei vannak.

Szülőtípusok 2 - gyereknevelés, gyermeknevelés
Szülőtípusok és gyermeknevelés

Engedékeny szülő

Az engedékeny szülő gyermekközpontú, elfogadja gyereke kívánságait, nemigen követel rendet vagy felelős viselkedést otthon, kerüli a büntetést, a kontrollt és a konfliktusokat. Felfogása szerint a gyerekeknek elsősorban jogaik vannak, nem pedig kötelességeik.

Mérvadó szülő

A mérvadó (autoritatív) szülő gyerekközpontú és követelő is egyben. Elvárja, hogy a gyereke betartsa az otthoni szabályokat, de azokat nem tekinti szentnek, hajlik az alkura is. Józan keretek között nagy szabadságot biztosít a gyerek számára, de ha kell, szigorú a gyerek optimális fejlődése érdekében. Magas mércét állít, és azt be is tartatja, ha kell, néha akár fizikai büntetés árán <<Ez miért kellett ide? (A szerző megjegyzése.)>>, de minden esetben érvel (azaz megfelelő kognitív szintet biztosít). Szerinte a gyereknek és a szülőknek is vannak jogaik és kötelességeik egyaránt. Az ilyen szellemben nevelt gyerekeknek módjuk és lehetőségük is van felfedezni környezetüket és megszerezni a kellő interperszonális készségeket és kompetenciát. Mindezt tehetik a hatalmát hangsúlyozó, rosszindulatú szülők mellett fellépő szorongás, illetve a túlságosan engedékeny szülői bánásmód következtében jellemző alkalmazkodási bizonytalanság nélkül. (Forrás)

Szülőtípusok modelljeiből nincs hiány

Kutatók többféle modellt alkottak annak meghatározására, hogy a szülők egy-egy csoportjára milyen nevelés jellemző. Vannak az előbbinél jobb modellek. Például egy Wesley Clemence Becker nevű fickó két fő gyermeknevelési összetevőtől (kontroll és érzelem) függően szépen táblázatba formálta a szülői karaktereket. Érdekesebb azonban, hogy a gyerek milyennek tapasztalja és látja a szülő szerepét és miként reagál annak viselkedésére.

A gyerek nézőpontjából

Érdekes vagy szomorú, hogy azt, ami ma bármely gondolkodó szülő számára nyilvánvaló, egy kutató (Schaefer) csak 1963-ban kezdte „felfedezni”: A gyerek visszahat a szülőre, alakítja a szülő viselkedését. Ezek szerint 1963-ig, senki nem jött rá, hogy a gyereknek is van személyisége, amivel visszahat arra, aki őt neveli.

Szülőtípusok a gyerek szemszögéből - gyereknevelés, gyermeknevelés
Szülőtípusok, ahogyan a gyerekek látják

Egy gyerek nem gondolkodik azon, hogy a szülőtípusok közül melyikbe tartozik anyukája vagy apukája, hanem csak megéli a családjában történteket. Számára jó darabig egyszerűen csak “ilyen” anya vagy apa. Később, miután látja más gyerekek szüleinek viselkedését, akkor kezdi felfogni, hogy vannak különbségek.

Az a mód, ahogyan a gyereket neveljük, sok egyéb szempontból is megmérettetik. Kategorizálja a szülőket a pedagógus is, méghozzá nem csak a saját szemszögéből, hanem aszerint is, hogy mennyire segíti elő gyermeke tudásának megszerzését iskolán kívül, és közvetetten iskolán belül. A szülő besorolható lenne még aszerint is, hogy nevelésén keresztül felnőtt gyereke milyen hozzájárulást nyújt a társadalom kisebb és nagyobb csoportjainak, mennyire van velük harmóniában, ideértve saját, felnőttkori családját is.

Szülőtípusok a szülő szemszögéből

Igazságtalanság lenne, ha a szülőt csak mások sorolhatnák kategóriákba. Térjünk vissza egy pillanatra oda, ahol elkezdtük. Akárhogyan is próbálják a szülőt külső tényezők kategóriákba sorolni, a legjobb, ha ő helyezi el magát valahol egy általa elfogadhatónak tartott skálán, lehetőleg minél magasabban, de nem kérlelhetetlenül maximalista módon.

Szülőtípusok 3 - gyereknevelés, gyermeknevelés
Szülőtípusok

Ami ehhez még jól jön, az az, ha pusztán azért, mert néha nem jár sikerrel a gyermeknevelésben, nem veszíti kedvét, és nem helyezi a magával szembeni elvárásokat lejjebb. Ha így tesz, akkor ő és a gyerek várhatóan ma és hosszú távon is jól érezi majd magát, és jobban jár.

Végül is miért nem jár néha sikerrel egy amúgy gondos szülő? Hiányzik egy kis hozzáértés, ami a gyakorlatban is működne. Ez azonban megszerezhető, ha nem csak a gyereket, hanem magunkat is hajlandók vagyunk nevelni, képezni.

Szülőtípusok Novák Ferenc szerint

Az előbbiekben inkább csak megvillantottuk, hogy milyen sok oldalról közelíthetők a szülőtípusok. Jogos a kérdés, hogy milyen típusokat neveznék meg én, ha már foglalkozom a témával. Ahhoz, hogy ne kelljen igen hosszan kifejtenem, előbb-utóbb készítek egy animációt a gyakorlatban jobban használható típusokról.

Annyit elárulhatok, hogy nem bonyolult, és két egymásra helyezett kicsiny ábrából áll. Alul a szülőé, fölötte a gyereké. A modellt az teszi működővé, hogy nem csak a szülő, hanem a gyerek karakterét is nagy mértékben figyelembe veszi. Ha feliratkoztál a Gyereknevelési Levelekre, akkor értesítést kapsz a megjelenéséről.

Novák Ferenc
társ a nevelésben

Megosztom a Facebook-on

FELIRATKOZOM a Gyereknevelési Levelekre

Kérem a leveleket, mint

A szerző